Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Czcionka:

Trochę historii...

    Biblioteka publiczna była pierwszą placówką kulturalną działającą na terenie obecnej gminy Brzeziny. Niestety nie zachowały się dokumenty potwierdzające datę powstania biblioteki. Na podstawie pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej przyjęto 15 stycznia  1950 roku  jako datę powołania tej instytucji. Prawdopodobnie jej powstanie miało związek z akcją likwidacji analfabetyzmu w Polsce po II wojnie światowej. Na mocy ustawy Sejmowej z dnia 7 kwietnia 1949 roku od września tegoż roku nauczyciele dokonywali spisu analfabetów do lat 50. Osoby nie umiejące czytać i pisać skierowane zostały na kurs nauki początkowej przy szkołach podstawowych. Władze powiatowe natomiast zaopatrywały w odpowiedni (ideologicznie) księgozbiór bibliotekę gminną. Mieściła się ona wówczas  w Ostrowie Kaliskim - tam miała swą siedzibę Gromada Ostrów Kaliski. Pierwszą kierowniczką biblioteki była mieszkanka Ostrowa Maria Doruch. Do biblioteki trafiły w tym czasie książki drukowane dużymi czcionkami przydatne dla wszystkich uczących się na kursach początkowych. W wielu wsiach organizowano punkty biblioteczne - podległe bibliotece gminnej1). Niektóre z nich funkcjonowały jeszcze w latach osiemdziesiątych. W roku 1962 Gromada Ostrów Kaliski przestała istnieć gdyż włączono ją do większej Gromady Brzeziny2). Prawdopodobnie wtedy przeniesiono bibliotekę do drewnianej remizy strażackiej w Brzezinach.   

   Kolejnym lokalem zajmowanym przez bibliotekę gminną był budynek Gminnej Rady Narodowej w Brzezinach, obecnie siedziba Urzędu Gminy. Kiedy w roku 1977 Maria Doruch odeszła na emeryturę stanowisko kierownika biblioteki objęła Maria Klupa. 1 października 1986 roku utworzono dodatkowo w bibliotece publicznej Oddział dla Dzieci i wówczas księgozbiór przeniesiono do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. 1000-lecia 10. Pierwszym pracownikiem wypożyczalni dla dzieci była Dorota Posiewała, a od 1988 roku Agata Wojtas.​ 

   Dokumentem potwierdzającym oficjalne powstanie biblioteki jest Zarządzenie Nr 4/84 Naczelnika Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 1980 roku w sprawie ustalenia nazwy i zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Została ona wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu pod numerem 38.  Biblioteka prowadziła wówczas jedną filię w Ostrowie Kaliskim, utworzoną 21 stycznia 1985 roku. Niestety od kilku lat jej działalność jest zawieszona. Uchwałą Nr 18/91 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 1991 roku połączono Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w jedną jednostkę organizacyjną z zachowaniem autonomii biblioteki3).  Stan ten trwa do chwili obecnej. Do roku 2008  biblioteką kierowała Maria Klupa, a od stycznia 2009 roku funkcję tę powierzono Agacie Wojtas. Od tego samego roku Oddział dla Dzieci prowadzi Marta Filipczak.                    

   W kwietniu 2009 roku Gmina Brzeziny złożyła wniosek do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w projekcie „Odnowa i Rozwój Wsi" na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach. Inwestycję zrealizowano w dwóch etapach - w 2010 roku dokonano rozbiórki dachu istniejącego budynku, przebudowano pomieszczenia parteru oraz  ​rozbudowano i nadbudowano dodatkowe piętro budynku - salę i scenę, zaplecze sanitarne, kuchenne oraz przebieralnie. W  II etapie w roku 2011 - wykonano wszystkie pozostałe prace wykończeniowe z montażem windy dla niepełnosprawnych i dostosowaniem budynku do wymogów bezpieczeństwa p. pożarowego. Biblioteka została przeniesiona wtedy na wyższą kondygnację i zajmuje obecnie prawie 122 m2. Dodatkowo wyposażona została w nowoczesne i funkcjonalne umeblowanie.​                                                                                                                                                                                                               

 

 


 

1) „Kronika Gromady Brzeziny w powiecie kaliskim", t.1, Kalisz 1965, s. 112-113.                      

2) „Kronika Gromady Brzeziny w powiecie kaliskim", t.1, Kalisz 1965, s. 144.

3) Uchwała Nr 18/91 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 1991 roku.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

Logo Biblioteki Narodowej

 

Logo Instytutu Książki

Logo Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów

logo Stowarzyszenia LABiB

Logo Stowarzeszenia Bibliotekarzy Polskich

Godło Gminy Brzeziny