Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

    Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny znajduje się w centrum miejscowości, w nowym budynku, wyróżniającym się na tle pozostałych. Jest widoczna i dobrze oznakowana. Placówka posiada przestronne pomieszczenia, wyposażone w nowoczesne umeblowanie. Infrastruktura budynku umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników w tym osobom niepełnosprawnym (winda, podjazdy, toalety). Kolorowy i przytulny Oddział dla Dzieci zachęca do odwiedzin najmłodszych czytelników. Czytelnia może być miejscem spotkań różnych grup i organizacji społecznych. Mieszkańcy mają ponadto bezpłatny dostęp do Internetu. Oprócz nowości wydawniczych biblioteka oferuje czytelnikom pomoc w korzystaniu ze źródeł informacji, bogaty księgozbiór z dziedziny profilaktyki uzależnień oraz wiele nowości z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, realizuje ponadto szeroko rozumianą działalność informacyjną i kulturalną. Warta podkreślenia jest również aktywność promocyjna - opracowanie plakatów informacyjnych, folderów i ulotek promujących działalność biblioteki oraz walory turystyczne gminy. Wykwalifikowani pracownicy (wykształcenie wyższe bibliotekarskie i artystyczno-pedagogiczne) wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z najmłodszymi czytelnikami organizując lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, wycieczki, konkursy itp. Od lutego 2012 roku przy bibliotece funkcjonuje galeria, w której prezentowane są wystawy indywidualne i zbiorowe. Głównym założeniem działalności galerii jest promowanie artystycznych pasji mieszkańców, młodych talentów oraz twórczości plastycznej dzieci.  

    W 2011 roku na zaproszenie biblioteki powiatowej w Opatówku (jako biblioteki wiodącej)  placówka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten realizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i miał on na celu ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. PRB w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki udziałowi w programie biblioteka otrzymała sprzęt multimedialny: komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3 i aparat fotograficzny. Ponadto bibliotekarze mogli rozwinąć się zawodowo uczestnicząc w warsztatach z zarządzania nowoczesną placówką, szkoleniach specjalistycznych i informatycznych. Nadal w ramach programu wzbogacają swoją wiedzę poprzez kontakt z ekspertami z różnych dziedzin. Dzięki nabytym w ten sposób  kompetencjom biblioteka wzbogaca swoją ofertę dla różnych grup użytkowników, co w ciągu kilku lat zaowocowało ogromnym wzrostem czytelników i wypożyczeń. Końcowym efektem udziału w programie jest opracowany i zatwierdzony przez trenera Centrum Aktywności Lokalnej (Lenę Chotkiewicz), „Plan Rozwoju Biblioteki Publicznej w Brzezinach", uwzględniający specyfikę gminy i potrzeby mieszkańców oraz wyznaczający priorytetowe obszary działalności placówki.  

   Wokół biblioteki udało się również skupić grono hobbystów, ludzi nietuzinkowych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i pasją z innymi. Placówka współpracuje na co dzień z wieloma organizacjami i placówkami z terenu gminy, takimi jak: przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury, pracownicy leśnictw, OSP, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne i miejscowi twórcy ludowi, ksiądz proboszcz, Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Help Animals", pasjonaci.  Najciekawsze przedsięwzięcia naszej biblioteki to: projekt „Podaj dalej” promujący wolontariat wśród młodzieży, "Zielone lekcje" w miejscowych rezerwatach: "Olbina" i "Brzeziny", warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży, wystawy fotografii i rysunku,  cykl spotkań w ramach projektu „Galeria ludzi z pasją", „Noc z baśniami" w bibliotece, spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami dla dzieci i młodzieży, cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników ph„Tego nie ma w podręczniku" oraz „Wychowanie przez czytanie”, spotkania z aktorami i podróżnikami dla seniorów, etc.   

 W maju 2015 roku naszej bibliotece został nadany najwyższy tytuł „Templum Libri” przyznawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu, za propagowanie idei wolontariatu i realizację projektów adresowanych do młodych użytkowników. Ten prestiżowy tytuł jest dla nas ogromnym zaszczytem, a jednocześnie motywacją do dalszej, równie owocnej pracy w kolejnych latach.

 

                                                                                        

   

 

     

                                                                                  

   

Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny

Utworzono dnia 04.12.2015, 15:41

 

Logo Biblioteki Narodowej

 

Logo Instytutu Książki

Logo Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów

logo Stowarzyszenia LABiB

Logo Stowarzeszenia Bibliotekarzy Polskich

Godło Gminy Brzeziny